85% BON NA CYFRYZACJĘ

Kup system RCP z 85% dofinansowaniem.

Informujemy, że w dniu 06.09.2021 r. został ogłoszony konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Program jest kierowany do sektora mikro, małych i średnich firm. Bony na cyfryzację przeznaczone są na wprowadzenie przez MŚP innowacji poprzez wykorzystanie technologii informatycznych.

Informacje o konkursie w „pigułce”:

 • Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.
 • Termin naboru: 20.09.2021 r. – 20.10.2021 r.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 60 000,00 PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 300 000,00 PLN.
 • Poziom dofinansowania: od 60% do 85%.
 • Wydatki kwalifikowalne:
  • zakup usług programistycznych lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania;
  • zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia systemu – rozwiązania cyfryzacyjnego;
 • Uproszczona metoda rozliczania wydatków – bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu.
 • Kryteria brane pod uwagę przy ocenie projektu:
  • preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19 oraz
  • podmioty ubiegające się o dofinansowanie odnotowały spadek przychodów w 2020 roku w stosunku do 2019 roku;
  • projekty polegające na wprowadzeniu/wdrożeniu przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych;
  • opcja – jeśli ww. kryteria nie pozwolą wybrać zwycięzców – będzie brany pod uwagę poziom bezrobocia w gminie, gdzie znajduje się siedziba firmy.

Więcej informacji znajdą Państwo na Portalu Funduszy Europejskich

Oferowane przez naszą firmę rozwiązania rejestracji i rozliczania czasu pracy (RCP/KD) oraz rozliczania zleceń produkcyjnych, kwalifikują się do uzyskania ww. bonu na cyfryzację.

Zapraszamy do niezwłocznego kontaktu i współpracy zainteresowane firmy!

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891