Wymagania systemowe dla potrzeb oprogramowania POLSYSTEM są uzależnione od kilku czynników, a w szczególności od:

  • ilości identyfikatorów (kart zbliżeniowych) w systemie;
  • ilości przejść (punktów rejestracyjnych/czytników);
  • ilości użytkowników (operatorów) oprogramowania;
  • użytkowanych modułów dodatkowych takich jak: „Kantyna”, „WebInfo”, „Wnioski Urlopowe” itd.
  • intensywności użytkowania systemu.

Poniższa tabela przedstawia wymagania systemowe dla serwera bazy danych oraz stacji roboczej. Podane parametry są wartościami przykładowymi, w sytuacjach indywidualnych mogą ulec zmianie.

DOMYŚLNE PORTY TCP/UDP WYKORZYSTYWANE PRZEZ OPROGRAMOWANIE POLSYSTEM (RODZINA OPROGRAMOWANIA „5.0”)

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej współpracy, umożliwiającej realizację usług informatycznych lub teletechnicznych, w szczególności do zapewnienia Zleceniobiorcy bezpiecznego, stabilnego i wydajnego (umożliwiającego efektywne świadczenie usług objętych Zleceniem), zdalnego dostępu (z siedziby Zleceniobiorcy) do komputera/serwera będącego serwerem bazy danych Systemu w trybie terminalowym, pod rygorem opóźnień w realizacji przedmiotu Zlecenia z winy Zleceniodawcy lub odmowy wykonania usługi przez Zleceniobiorcę bez konsekwencji finansowych i/lub formalnych. Minimalna, wymagana przepustowość łącza połączenia zdalnego (download/upload): 2048/1024 kb/s. Nabycie ewentualnych licencji na oprogramowanie i/lub odpowiedniej infrastruktury, koniecznych do zapewnienia Zleceniobiorcy warunków jest po stronie Zleceniodawcy.

POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891
Polityka prywatności

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl