Wsparcie

Zgłoszenia serwisowe oraz prośby o wsparcie, zarówno dotyczące oprogramowania SKD i RCP, jak i urządzeń należy przesyłać do Biura.

Formularz zgłoszenia serwisowego:

Kliknij tu aby: zgłosić błąd, poprosić o wsparcie zdalne lub serwisowe.

Zgłoszenia serwisowe oraz prośby o wsparcie, zarówno dotyczące oprogramowania SKD i RCP jak i urządzeń można również przesyłać na druku zgłoszeniowym do Biura Obsługi Klienta pod adres:  bok@polsystem.pl.

W trosce o wysoką jakość świadczonych przez Polsystem usług, prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych urządzeń RCP/KD oraz świadczymy usługi wsparcia dla oprogramowania RCP i KD systemu Polsystem.
W zależności od wariantu posiadanej umowy na wsparcie, jej zakres może obejmować następujące składniki:

 • Serwis oprogramowania systemu (Maintenance):
  • Gwarantowane czasy reakcji
  • Gwarantowane czasy naprawy
  • Bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania
  • Pomoc zdalną konsultanta
  • Cykliczne wizyty Konsultantów
 • Serwis urządzeń systemu:
  • Gwarantowane czasy reakcji
  • Gwarantowane czasy naprawy
  • Stały rabat na zakup nowych urządzeń
  • Gwarantowane stany magazynowe
  • Przeglądy okresowe

SERWIS URZĄDZEŃ

W zależności od potrzeb, usługi serwisowe urządzeń świadczone są:

 • W miejscu montażu urządzeń (jeśli montaż urządzeń był wykonany przez firmę Polsystem)
 • Zdalnie, w siedzibie Polsystem, jeśli montaż urządzeń był wykonany przez firmę trzecią lub urządzenia były zakupione bez usługi montażu.

Standardowo gwarancja na dostarczane urządzenia wynosi 12 miesięcy, natomiast po dodatkowych ustaleniach, na wybrane urządzenia może ona wynieść nawet 60 miesięcy.

Wszelkie zgłoszenia związane z urządzeniami należy przesyłać na adres bok@polsystem.pl na wypełnionym druku zgłoszenia serwisowego.

Serwis bramek obrotowych

Z racji wieloletniego i szerokiego doświadczenia z bramkami obrotowymi firmy GASTOP, na życzenie Klientów, świadczymy serwis pogwarancyjny dla bramek obrotowych niskich (kołowrotków) i wysokich (furt) wspomnianego producenta.

Przeglądy okresowe

Naturalną rzeczą jest oczekiwanie, że zainstalowany system będzie działał niezawodnie. Z tego powodu staramy się dobierać jak najlepsze urządzenia. Niestety nawet najlepsze urządzenia mogą źle funkcjonować, jeśli nie są przeprowadzane przeglądy okresowe. Z naszego doświadczenia i statystyk reklamacyjności wynika, że w wielu przypadkach powodem awarii jest brak odpowiedniej konserwacji i przeglądów na czas. Koszty związane z konserwacją są znacząco niższe, niż koszty wynikające z awarii. Po przeprowadzeniu przeglądu wystawiamy protokół mówiący o stanie technicznym urządzeń, będących przedmiotem przeglądu.

Zgłoszenia zapotrzebowania na przeglądy okresowe, prosimy wysyłać na adres bok@polsystem.pl.

SERWIS I WSPARCIE DLA OPROGRAMOWANIA

Uprzejmie informujemy, że usługi wsparcia (w szczególności dla oprogramowania) świadczone są zgodnie z zadeklarowanymi w zawartych umowach Maintenance czasami „reakcji i naprawy”. Jeżeli nie posiadają Państwo z naszą firmą umów Maintenance i/lub Serwisowych, zgłoszenia serwisowe i prośby o wsparcie zostaną zrealizowane zgodnie z ogólnymi warunkami serwisu.

Klient zobowiązany jest zapewnić firmie Polsystem bezpieczny dostęp zdalny (VPN + RDP; VPN + VNC; itp.) z siedziby POLSYSTEM, w trybie administracyjnym do komputera/serwera będącego serwerem bazy danych systemu POLSYSTEM. Dostęp zdalny jest wymagany na etapie dostawy oraz późniejszego wsparcia systemu (tymczasowo). Minimalna (efektywna), wymagana przepustowość łącza połączenia zdalnego (download/upload): 4096/2048 kb/s. W przypadku braku dostępu zdalnego, świadczenie usługi wsparcia może być mało efektywne czy wręcz w pewnych sytuacjach niemożliwe.

Jeśli chcą Państwo podpisać z nami umowę Serwisową / Maintenance lub przedłużyć gwarancję na urządzenia, prosimy wysłać e-mail na adres: bok@polsystem.pl

Pliki do pobrania:

Druk zgłoszenia serwisowego – pobierz.

Zgłoszenie przeglądu okresowego – pobierz.

Ogólne warunki gwarancji urządzeń – pobierz.

Pobierz Polsystem Pomoc – pobierz

Pobierz Polsystem PomocHost – pobierz HOST

Autoryzowany punkt serwisowy urządzeń Polsystem:

POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
(SERWIS)
ul. Ukraińska 4D,
54-401 Wrocław

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891