Automatyczny Wydruk Listy Obecności (AWLO)

Dzięki AWLO w bardzo szybki i niewymagający sposób, możemy uzyskać i wydrukować na wcześniej zdefiniowanych drukarkach sieciowych listę ewakuacyjną osób, znajdujących się na obiekcie.

Funkcjonalność Automatycznego Wydruku Listy Obecności (AWLO), wykorzystuje w dużej mierze infrastrukturę systemu RCP/KD, dzięki czemu nie jest wymagane inwestowanie w wysokospecjalistyczne, odrębne narzędzia. Dzięki AWLO w bardzo szybki i niewymagający sposób, możemy uzyskać i wydrukować na wcześniej zdefiniowanych drukarkach sieciowych listę ewakuacyjną osób, znajdujących się na obiekcie.

Wykonanie wydruku listy obecności za pomocą AWLO, w podziale osób na strefy bezpieczeństwa, w których ostatnio się znajdowały, trwa z reguły około 10 sekund (sama inicjalizacja wydruku trwa jedynie ~3 sekund) i nie wymaga logowania do programu RCP czy SKD. Czas wydruku jest uzależniony od ilości osób znajdujących się na obiekcie i wydajności infrastruktury IT (sieć LAN, serwer systemu, szybkość drukarek).

Z punktu widzenia użytkownika (osoby generującej wydruk), obsługa jest bardzo prosta i sprowadza się jedynie do naciśnięcia przycisku wyzwalającego wydruk.

Funkcjonalność ma zastosowanie w przypadkach planowanych (próbnych) alarmów ppoż. oraz w innych awaryjnych sytuacjach, kiedy wymagane jest uzyskanie informacji o ilości osób przebywających na obiekcie.

W najprostszym modelu, aby uruchomić funkcjonalność AWLO, wystarczy do istniejącego systemu RCP/KD podłączyć zestaw urządzeń wyzwalających wydruk (np. na portierni), zainstalować i skonfigurować niezbędne oprogramowanie na serwerze RCP/KD.

W bardziej rozbudowanym ujęciu, funkcjonalność można rozszerzyć o czytniki w punktach ewakuacyjnych (zbornych), aby automatycznie „odejmować” z listy osoby, które już zostały ewakuowane. Ponadto można skorzystać z aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android, gdzie będzie się nam wyświetlać aktualna lista osób.

Ze względu na bezpieczeństwo oraz precyzję prezentowanych danych w liście ewakuacyjnej, istotnym modułem systemu RCP/KD, gdzie wykorzystywany jest AWLO, jest Księga Gości – aplikacja służy do ewidencji np. pracowników, którzy zapomnieli lub zagubili karty; kontrahentów, gości i innych interesantów, którzy weszli lub wjechali na obiekt.

Poniżej prezentujemy schemat działania AWLO oraz zdjęcia rozwiązań powiązanych.

Schemat działania wydruku listy obecności.

AWLO – Punkt zbiórki.
AWLO – Czytnik w punkcie zbiórki.
AWLO – Przycisk – wydruk listy.

Zobacz również: Zintegrowany System Zarządzania Ewakuacja

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891