Bramki obrotowe

Jednym z najskuteczniejszych elementów kontroli dostępu są bramki obrotowe.

Skuteczna kontrola dostępu w miejscach o dużym natężeniu ruchu oparta jest o bramki wejściowe, zapewniające odpowiednią płynność, a jednocześnie efektywność systemu. Dwukierunkowe bramki obrotowe przeznaczone są do kontroli dostępu ruchu osobowego w miejscach strzeżonych do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Podstawą uruchomienia mechanizmu odblokowującego bramki obrotowe jest otrzymanie impulsu sterującego z urządzenia zewnętrznego. Wewnętrzny rygiel jest załączany elektrycznie na czas ok. 10 sek., a stan otwarcia bramki kontroli dostępu jest sygnalizowany świecącą się strzałką o kolorze zielonym. Bramka obrotowa sygnalizuje stan zamknięcia świecącym się krzyżykiem o kolorze czerwonym. Po odblokowaniu mechanizmu (oznaczanego przez świecącą zieloną strzałkę) należy pchnąć ramię bramki obrotowej usytuowane w pozycji poziomej w kierunku sygnalizowanego przejścia. Po pchnięciu następuje samoczynne załączenie mechanizmu dopychającego, wspomagającego przejście i zablokowanie obrotu do czasu otrzymania następnego sygnału sterującego. Bramka obrotowa posiada możliwość odblokowania mechanizmu przy pomocy dodatkowego przycisku instalowanego przy stanowisku portiera, strażnika.

Rodzaje bramek obrotowych

W zależności od potrzeb można stosować bramki obrotowe niskie (tzw. tripody), np. modele: BR2-T, BR2-TDA, BR2-TM lub bramki obrotowe wysokie (tzw. stadionowe), np. model BR3-2.

bramka niska (tripod)
bramka wysoka (stadionowa)
bramki uchylne

Bramki uchylne

W celu dostosowania przejść blokowanych przy pomocy bramek obrotowych do wymogów przepisów BHP i PPOŻ., zarówno przejścia wyposażone w bramki wysokie jak i tripody, mogą zostać uzupełnione o bramki uchylne (ewakuacyjne), np. BR1-UW, które zapewnią odpowiednią przepustowość dla celów ewakuacyjnych.

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891