Zlecenia

Program Zlecenia pełni rolę przydatnego narzędzia wspomagającego działania kontrolingowe w przedsiębiorstwie.

Program Zlecenia pełni rolę przydatnego narzędzia wspomagającego działania kontrolingowe w przedsiębiorstwie. Wsparcie dla analizy alokacji kosztów osobowych w oprogramowaniu Polsystem może odbywać się na dwa sposoby, poprzez:

 • Przypisanie pracownikom atrybutu Miejsca Powstawania Kosztów, który może być przypisany pracownikowi lub grupie pracowników. Funkcja ta mówi nam, do jakiego MPK należy wliczyć koszty pracy pracownika w danym okresie: dniu, tygodniu, miesiącu. Miejsce Powstawania Kosztów może odzwierciedlać alokację kosztów osobowych w stosunku 1:1.
 • Oprogramowanie Zlecenia ten program dostarcza zarówno danych zagregowanych ilość czasu na zlecenie, jak również i analitycznych: który pracownik, kiedy i ile czasu realizował określone zlecenia. W ramach Zleceń możemy określić ile detali (elementów) pracownik wykonał poprawnie, a ile błędnie. W oprogramowaniu Zlecenia mamy możliwość przypisania poszczególnych zleceń do Centrów Kosztowych, jeżeli jako MPK przyjmujemy nie miejsce (gniazdo technologiczne), a konkretne zlecenie (np. pod klienta).

Struktura Zleceń
Struktura Zleceń jest 3-poziomowa: na zlecenie składają się detale, a na ich wykonanie określone czynności / operacje.

W ramach systemu Zlecenia pracownicy mogą być przypisani do specjalnego atrybutu grupującego pracowników: grup wykonawców. Grupy te odpowiadają za realizację określonych zadań jakimi są czynności (operacje), detale czy zlecenia.

Grupy wykonawców
Grupie wykonawców można przypisać domyślne zlecenie, detal w ramach tego zlecenia lub czynność jaka jest niezbędna do wykonania zlecenia.

Zlecenia z kolei można przypisać do atrybutu jakim jest MPK Zleceń/Detali/Czynności. Ponadto możemy tworzyć grupy zleceń, grupy detali oraz grupy czynności.
W trakcie definiowania detali i operacji w ramach określonego zlecenia jest możliwość wykonania takich detali lub czynności, które powtarzają się w trakcie realizacji innych zleceń, zapisać jako szablony.

Rejestrowanie Zleceń

Rejestrowanie wykonywanych przez pracowników operacji może odbywać się w systemie na kilka różnych sposobów:

 • W sposób automatyczny w przypadku, gdy pracownik ma przypisane tzw. zlecenie domyślne, wymagana jest wówczas jedynie rejestracja kartą bez wprowadzania zlecenia nad jakim się pracuje, system wówczas automatycznie przypisze wykonywanie określonej czynności pracownikowi. Zakończenie zlecenia odbywa się jak w sytuacji wcześniejszej. Rozwiązanie to jest stosowane w szczególności, jeśli pracownicy często wykonują powtarzające się zlecenia czy są przypisanie na dłuższy okres do określonego MPK.
 • Pracownik może wprowadzić odpowiedni nr zlecenia przed przystąpieniem do realizacji określonego zadania na klawiaturze terminala i potwierdzić wybór zadania kartą zbliżeniową, natomiast aby zakończyć zlecenie, pracownik dokonuje drugiego odbicia (wyjściowego). Podczas wprowadzania rejestracji wyjściowej, pracownik może określić dodatkowo ile wykonał detali poprawnie, a ile błędnie.
 • Pracownik może wprowadzić numer zlecenia/detalu/czynności przy pomocy czytnika kodów kreskowych podłączonego do terminala RCP. Zakończenie pracy odbywa się jak na przykładach wcześniejszych.
 • Kierownik/Brygadzista używając terminala przenośnego decyduje o miejscu pracy podległych mu pracowników, wybierając MPK, zlecenie czy czynności i detale jakie pracownicy będą wykonywać, a pracownicy jedynie dokonują rejestracji na terminalu przenośnym. Zakończenie zlecenia może odbyć się na dowolnym terminalu (stacjonarnym jak i przenośnym). Zaletą takiej formy rejestrowania zleceń jest przede wszystkim możliwość dynamicznego przydzielania pracownikom zadań do wykonania przez ich przełożonych.
 • Pracownik (operator programu) może z poziomu oprogramowania w opcji Rejestrowanie czynności wprowadzić odpowiednie wartości dotyczące zarówno przepracowanego czasu w ramach określonego zlecenia/detalu/czynności jak i ilości poprawnie/ błędnie wykonanych detali.

Rejestrowanie czynności z poziomu oprogramowania

Wszystkie opisane powyżej sposoby rejestrowania wykonywanych zleceń w systemie mogą się wzajemnie uzupełniać.
W ramach systemu zlecenia, możemy także monitorować czas pracy poszczególnych maszyn czy całych fragmentów linii produkcyjnej. Dzięki temu zyskujemy precyzyjną informację o czasie pracy maszyn, w związku z czym możemy sprawniej i wydajniej planować ich serwis i konserwację.

Zestawienia oraz raporty w programie Zlecenia

Program Zlecenia pozwala generować różnego rodzaju zestawienia i raporty, m.in.:

 • Zestawienie tygodniowe dla pracownika (grupy pracowników), informujące o czasie przepracowanym przez pracowników w ramach poszczególnych zleceń w rozbiciu na poszczególne tygodnie (z widokiem dni), ponadto w zestawieniu tym mamy dostęp do informacji ile pracownicy wykonali detali poprawnie, a ile błędnie.
 • Zestawienie zleceń pracowników, informujące o sumarycznym czasie przepracowanym przez pracowników w ramach wybranego okresu rozliczeniowego. W zestawieniu tym także mamy dostęp do informacji ile pracownicy wykonali detali poprawnie, a ile błędnie.
 • Zestawienie MPK Zleceń ten raport informuje nas o tym jacy pracownicy w pracowali w ramach poszczególnych MPK Zleceń (np. zleceń tworzonych pod klienta). Ponadto, znajdziemy tutaj informację o tym ile czasu pracy poszczególnych pracowników było spożytkowane w ramach tychże MPK na detale/czynności.
 • Statystyki detali raport ten daje nam informacje ile czasu i jacy pracownicy w określonym czasie wykonywali poszczególne detale. Zestawienie to jest przydatne w sytuacji (choć nie tylko) jeśli nasza produkcja jest produkcją powtarzalną gdyż informuje nas o średnim czasie w jakim pracownicy wykonywali detale oraz o odchyleniach od przyjętych norm (zakładany czas wykonania detalu) oraz o odchyleniach od średniego czasu grupy.
 • Statystyki czynności tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w raporcie Statystyki detali przy czym dotyczy czynności wykonywanych przez pracowników.
 • Postęp zleceń umożliwia nam śledzenie (przy założeniu wprowadzonych odpowiednich norm czasowych i ilościowych) na jakim etapie wykonania poszczególnych zleceń jesteśmy, czy realizacja zlecenia odbywa się planowo, czy może mają miejsce rozbieżności w czasie (na plus lub minus).
 • Zlecenia w realizacji (wykonywane czynności) to jest raport online, umożliwiający obserwację, kto pracuje w ramach poszczególnych zleceń oraz jakie zlecenia/detale czynności zostały w wybranym czasie ukończone. Wszystkie dostępne zestawienia można z poziomu programu wydrukować lub zapisać do pliku (excel).

Przykładowe raporty prezentujemy poniżej:

Zestawienie zleceń pracowników.

Zestawienie tygodniowe dla pracownika.

Andriod_Terminal_RCP_ATR
Andriod_Terminal_RCP_ATR

Zestawienie tygodniowe dla pracownika.

Zlecenia w realizacji.

Postęp zleceń.

Korzyści biznesowe

Korzyści biznesowe płynące z wdrożenia systemu Zlecenia:

 • Kompleksowa obsługa zleceń produkcyjnych,
 • Precyzyjna kontrola wydajności pracy pracowników,
 • Poprawa efektywności pracy, czyli pracownicy wydajniej wykorzystują czas,
 • Poprawa jakości pracy, otrzymujemy informacje o błędnie wykonanych operacji,
 • Precyzyjna kalkulacja czasu poświęconego przez pracowników w ramach poszczególnych zleceń, czyli informacja o alokacji środków osobowych na zlecenia czy centra kosztowe,
 • Efektywniejsze wykorzystanie zarówno zasobów ludzkich jaki i technologicznych,
 • Elektroniczny obieg informacji dotyczących bieżącej produkcji – mamy informacji, co obecnie produkujemy i na jakim etapie produkcji znajduje się produkt czy półprodukt,
 • Bardzo duże możliwości raportowania, dzięki którym możemy efektywniej planować produkcję,
 • Precyzyjny pomiar czasu pracy maszyn czy linii produkcyjnej,
 • Bezpośrednia integracja z systemem rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu, te samy karty zbliżeniowe, wspólna baza danych i niektóre urządzenia.
Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891