Artykuł Polsystem w czasopiśmie „Twierdza” dotyczący nowej rodziny urządzeń – „Tera”

Informujemy, że w Listopadzie 2014 w numerze 3/2014 czasopisma branżowego dla Projektantów, Instalatorów i Użytkowników systemów zabezpieczeń „TWIERDZA” (www.twierdza.info ), ukazał się artykuł dotyczący nowej rodziny kontrolerów i terminali RCP/KD serii „Tera”.

Oto przyszedł czas na serię Tera – rewolucyjną rodzinę terminali i kontrolerów rejestracji czasu pracy (RCP)i kontroli dostępu (KD).Korzystając z wieloletniego doświadczenia w projektowaniu i produkcji urządzeń RCP/KD oraz znajomości rynku, zespół Polsystemu rozpoczął prace nad rozwiązaniem, mającym spełnić wymagania najbardziej wymagających użytkowników.

W założeniach projektowych sterowników Tera duży nacisk położono na wymogi związane z obowiązującymi normami i przepisami prawa, na optymalizację kosztów projektowania zawansowanych systemów SKD oraz na prostotę obsługi, konfiguracji i integracji z zewnętrznymi systemami. Założono ponadto wsteczną kompatybilność z oferowanymi od lat kontrolerami i terminalami serii Mega. Dzisiejsi użytkownicy urządzeń i oprogramowania firmy Polsystem, decydujący się na rozbudowę systemu, nie będą narażeni na koszty wymiany całości dotychczasowego rozwiązania, gdyż nowe urządzenia będą współpracowały w ramach jednego systemu z dotychczas oferowanymi rozwiązaniami programowymi rodziny 5.0 i nowszymi.

Środowisko pracy

Sercem Tery będzie wielowątkowy procesor ARM Cortex M4 o częstotliwości do 180 MHz, zarządzany przez system czasu rzeczywistego. Wyniki prowadzonych obecnie testów pokrywają się z założeniami projektu i wskazują, że takie połączenie zapewni w pełni stabilną i wydajną pracę urządzeń nawet w najbardziej rozbudowanych systemach, pozostawiając zapas mocy obliczeniowej dla przyszłych funkcjonalności. Wyposażenie urządzeń z serii Tera w wiele interfejsów komunikacyjnych zapewni praktycznie nieograniczone możliwości w projektowaniu infrastruktury RCP/KD z uwzględnieniem koniczności integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami.

Peryferia

Kontrolery i terminale będą obsługiwały standardowo dwa czytniki (jeden terminal wbudowany i jeden zewnętrzny, dwa kontrolery zewnętrzne) kart zbliżeniowych lub innego rodzaju identyfikatorów. Będą mogły to być również czytniki z klawiaturą numeryczną czy też biometryczne. Komunikację zewnętrzną zapewni zestaw wejść i wyjść, w tym uniwersalne wyjścia przekaźnikowe, wyjścia OC, wejścia bezpotencjałowe czy dedykowane wejścia alarmowe do komunikacji z układami diagnostycznymi zasilaczy buforowych. Dzięki licznym wejściom/wyjściom będzie można bezpośrednio sterować dowolnymi urządzeniami wykonawczymi, takimi jak rygle elektromagnetyczne, bramki obrotowe czy szlabany, jak również sygnalizatorami dźwiękowo-optycznymi.
Wyjścia zapewnią komunikację z systemami zewnętrznymi, np. SSWiN i ppoż. Wejścia natomiast umożliwią analizę i reakcję na sygnały z zewnętrznych urządzeń, począwszy od przycisku otwarcia drzwi (POD), przez czujnik domknięcia drzwi (CDD), przycisk wyjścia awaryjnego (PWA) oraz np. parametryczne czujki ruchu (PIR), kontrolery ESD, sygnały pochodzące z bramek obrotowych niosące potwierdzenie przejścia przez kołowrót, aż do systemów ppoż., SSWiN i wielu innych.

Komunikacja

Dzięki interfejsowi LAN wspierającemu PoE-PD (Power over Ethernet Powered Device), zgodnemu ze standardem IEEE P802.3at, będzie istniała możliwość dostosowania się do nowoczesnych standardów dotyczących sposobów zasilania urządzań sieciowych oraz obniżenie kosztów wdrożenia systemu przez wykorzystanie istniejącej infrastruktury LAN/PoE.
W nowym kontrolerze zdecydowano się zastąpić interfejs RS485 nowocześniejszym interfejsem komunikacyjnym CAN (Controller Area Network) w wersji 2.0B, który umożliwi współpracę z ekspanderami serii Tera, czytnikami, modułami GPRS oraz innymi urządzeniami wykorzystującymi tę magistralę. Zastosowanie ekspanderów podłączanych przez CAN niejednokrotnie pozwoli obniżyć koszty uruchomienia rozbudowanych systemów przez ograniczenie liczby kontrolerów.
Dla celów m.in. administracyjnych i serwisowych kontrolery/terminale będą wyposażone w złącze USB 2.0 pracujące w trybie Host. Wbudowany port USB umożliwi podłączanie zewnętrznych urządzeń, takich jak kamery, klawiatury, czytniki kodów kreskowych czy pamięci przenośne (np. pendrive), które będą mogły służyć do pobrania rejestracji zapisanych w pamięci, gdy urządzenia będą pracowały w trybie off-line.

Uproszczony schemat kontrolera Tera wersja 1.0.6

Moduły rozszerzeń

Zastosowanie ekspanderów pozwoli zwiększyć funkcjonalność systemu oraz uprościć instalację i konfigurację jego poszczególnych elementów. Ekspandery umożliwią doposażenie urządzeń serii Tera w dodatkowe czytniki (w zależności od wersji nawet o dodatkowe 30) i wejścia/wyjścia pozwalające obsłużyć wiele przejść RCP czy KD za pomocą jednego kontrolera i ekspanderów. Rozwiązanie takie oznacza obniżenie kosztów instalacji oraz uproszczenie jej struktury, za czym idzie łatwość i elastyczność w konfiguracji systemu.

Bezpieczeństwo danych i komunikacji

Protokół komunikacyjny, zarówno między kontrolerami/terminalami a bazą danych, jak również między ekspanderami a sterownikami, będzie szyfrowany. Wszelkie dane zapisane na urządzaniu będą również podlegały szyfrowaniu. Zapewni to wysoki poziom bezpieczeństwa, udaremniając próby podsłuchania transmisji czy przejęcia kontroli nad urządzeniem, oraz uniemożliwi analizę danych przechowywanych np. na karcie pamięci.
Podłączenie się do urządzenia nawet w trybie serwisowym (np. przez USB) będzie wymagało podania hasła lub dokonania autoryzacji identyfikatorem.

Weryfikacja uprawnień

Kolejną z podstawowych funkcjonalności urządzeń serii Tera będzie zapewnienie różnych sposobów autentykacji użytkownika. Administrator będzie miał bardzo szerokie możliwości konfiguracji zarówno parametrów przejścia, jak i uprawnień użytkownika. Została przewidziana możliwość wymuszenia trybu pracy danego przejścia (ustawienia globalne dla danego przejścia) bądź dla konkretnych użytkowników. Na jednym przejściu RCP/KD wybrani użytkownicy będą mogli poruszać się np. tylko dzięki karcie, a inni będą musieli dodatkowo wprowadzić numer PIN. Została również przewidziana możliwość konfiguracji podwójnej weryfikacji – wejście do pomieszczenia (np. serwerownia czy archiwum) będzie możliwe tylko po autoryzacji dwóch uprawnionych użytkowników. Na odrębnych przejściach – np. wjazd do firmy – będzie istniała możliwość wymuszenia na niektórych użytkownikach potwierdzenia nadanych uprawnień przez portiera przez odbicie karty na odrębnym czytniku.
Idąc dalej, sposoby weryfikacji dla obiektów, w których kluczowe są bezpieczeństwo czy sterylność produkcji, będzie można rozszerzyć o APB (anti-passback) na poziomie urządzeń, który będzie zapobiegał np. podwójnym wejściom (bez wcześniejszego wyjścia). Może on funkcjonować zarówno w zakresie podstawowym, np. jedno przejście (anti-passback lokalny), jak również w obrębie całej strefy (anti-passback globalny). APB zastosowany w kontrolerach Tera da także możliwość skonfigurowania schematu poruszania się po obiekcie, wymuszając kierunek przejścia. Funkcjonalność ta będzie mogła służyć np. do definiowania ścieżek poruszania się po obiekcie lub do obsługi śluz.
Weryfikację uprawnień będzie można uzupełnić o harmonogramy KD, czyli szablon przedziałów czasowych, w jakich uprawnienia będą działały. Harmonogramy będą funkcjonować zarówno względem poszczególnych użytkowników, jak i w obrębie przejścia, np. wejście do biur będzie mogło być otwarte w godzinach 7-16 od poniedziałku do piątku, a oprócz harmonogramu będą brane pod uwagę uprawnienia indywidualne.

Terminale RCP

Terminale rejestracji czasu pracy serii Tera będą dostępne w różnych wariantach sprzętowych, począwszy od prostych modeli pracujących z miniRCP (system RCP dla małych firm), przez rozwiązania dla firm średniej wielkości, do zaawansowanych rozwiązań dla dużych firm. W zależności od wersji, terminale będą dostępne w wersji z wyświetlaczem 4 x 20 znaków i z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5,6 cala. W nowych terminalach, oprócz funkcji dostępnych w terminalach Mega, zostaną zaimplementowane nowe opcje, m.in. dostęp do wybranych opcji administracyjnych i serwisowych urządzenia z panelu administracyjnego, możliwość odtwarzania komunikatów głosowych, wbudowana kamera, możliwość wprowadzania z poziomu terminala absencji przez pracowników (np. wyjście na badania lekarskie, wyjście na szkolenie, delegacja itp.), sprawdzanie wybranych danych z RCP przez pracowników (np. liczba dni urlopu do wykorzystania, liczba zatwierdzonych nadgodzin itd.). Zarówno terminale, jak i kontrolery Tera będą dysponowały bardzo dużą pamięcią użytkowników/kart (od 10 do 400 tysięcy) i zdarzeń (od 300 tys. do 4 milionów).

Podstawowe parametry techniczne kontrolerów i terminali serii Tera*
Interfejsy komunikacyjne
CAN wersja 2.0BEthernet 100 Mbit/sWiFi b/gGPRSPoE-PD IEEE802.3atUSB 2.0 full-speed (host, device, OTG)2 izolowane i konfigurowalne wejścia czytników (Wiegand 26-66, C&D, AbbaTrack II i inne), DC 5/12 Vdo 6 uniwersalnych, izolowanych, w pełni konfigurowalnych wejść bezpotencjałowychdo 2 uniwersalnych, w pełni konfigurowalnych wejść parametrycznychdo 4 izolowanych, w pełni konfigurowalnych wyjść przekaźnikowych NO/NCdo 2 izolowanych, w pełni konfigurowalnych wyjść OC2 dedykowane wejścia alarmowe zasilacza
Dodatkowe interfejsy terminali
– panel dotykowy – przyciski funkcyjne – klawiatura matrycowa 4 x 4 – wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz LCD – wysokiej rozdzielczości monochromatyczny wyświetlacz LCD – wyświetlacz alfanumeryczny 4 x 20 znaków – kamera – głośnik
Podstawowe parametry użytkowe
– do 400 000 uprawnień (identyfikatorów)do 4 000 000 przechowywanych zdarzeńdo 100 000 użytkowników w strefie anti-passbackdo 1000 konfigurowalny harmonogramów 7-dniowychdo 500 konfigurowalnych harmonogramów rocznychdo 10 000 zleceń produkcyjnychobsługa klawiatur PS2/USBobsługa czytników kodów kreskowych PS2/USBobsługa kamer IPsprzętowy zegar RCPnieulotna pamięć ustawień, uprawnień, rejestracji, alarmów, harmonogramów i wszelkich innych parametrów pracy urządzenia oraz zapisanych danychróżne rodzaje obudów w zależności od zastosowania i miejsca montaż (DIN, rack, INOX, ABS)
Zabezpieczenia
w pełni izolowane wejścia i wyjścia, w tym wejścia czytnikówzabezpieczenie przed zwarciem, zbyt wysokim prądem wyjść zasilających czytnikizabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem zasilającymzabezpieczenie prze odwrotnym podłączeniem napięcia zasilającegosprzętowy oraz programowy watchdog z logowaniem zdarzeńsprzętowa jednostka kryptograficzna (AES256, DES, HASH, HMAC)program rozruchowy z autodiagnostyką

* podane parametry techniczne będą uzależnione od modelu i wersji urządzenia

Kiedy i gdzie?

Opisane funkcjonalności stawiają nową serię urządzeń Polsystemu na bardzo wysokiej pozycji. Jednak to nie wszystko, szykujemy kilka unikatowych i innowacyjnych niespodzianek, o których poinformujemy w odpowiednim czasie.
Projekt serii terminali i kontrolerów Tera jest obecnie na etapie testów prototypowych układów i optymalizacji oprogramowania. Pierwsze modele mają pojawić się w ofercie firmy Polsystem na przełomie lat 2014/2015. Urządzenia będą dostępne w różnych wersjach, począwszy od przeznaczonych dla mniej wymagających użytkowników, na rozwiązaniach dla bardzo wymagających klientów kończąc. W pierwszym etapie nowe urządzenia będą dystrybuowane jedynie przez producenta, tj. firmę Polsystem SI (www.polsystem.pl), natomiast od 2015 roku jest planowana także dystrybucja urządzeń przez sieć partnerów na terenie całej Polski oraz przez branżowe sklepy partnerskie.
Jeżeli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat nowych urządzeń firmy Polsystem lub ich dystrybucją, prosimy o przesłanie zapytań na adresy e-mailowe: marketing@polsystem.pl lub rcp@polsystem.pl.

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891