Kontrolery

Urządzenie sterujące całym przejściem. Czytnikami, blokadami. Zarządzające czujnikami i przyciskami.

Każde przejście RCP/KD posiada swoją najważniejszą część ”mózg”, bez którego nie może funkcjonować. Rolę taką w systemach Kontroli Dostępu i Rejestracji oraz Rozliczania Czasu Pracy i Zleceń produkcyjnych pełni kontroler RCP/KD nazywany czasami także sterownikiem. W naszej ofercie taką funkcję pełni głównie Kontroler Mega 103, który jest urządzeniem zaprojektowanym i produkowanym przez naszą firmę. Jesteśmy pewni jego wysokiej jakości i bezawaryjności, dlatego od wielu miesięcy, nasze kontrolery MEGA objęte są długą, 30-to miesięczną gwarancją.

Za jego pomocą możemy sterować wieloma urządzeniami takimi jak: blokada w drzwiach (rygiel elektromagnetyczny lub zwora), bramka obrotowa niska, wysoka lub uchylna, sygnalizator akustyczno-optyczny i podobnymi akcesoriami. Można podłączyć do niego czytnik kart (Unique, Mifare, HID, Indala czy Legic) lub czytnik kodów kreskowych. W wielu przypadkach jesteśmy w stanie wykorzystać czytniki takich producentów jak KABA, Roger, Unicard, Regitech czy HSK Data.

W systemie każda karta posiada swój unikany numer, dzięki któremu Kontroler Mega 103 weryfikuje uprawnienia, a wszystkie zdarzenia zapisuje w swojej pamięci, a następnie podejmuje określone, zaprogramowane działanie.

Kontroler umożliwia obsługę elementów dodatkowych (takich jak: czujnik domknięcia drzwi, przycisk wyjścia ewakuacyjnego, przycisk otwarcia drzwi) poprzez odczyt stanów tych elementów i reakcję na nie.

Aby system działał sprawnie Kontroler Mega 103 powinien być podłączony do magistrali RS485 za pomocą odpowiedniego konwertera (Konwerter RS485/LAN lub Konwerter RS485/USB) i komunikować się z odpowiednim oprogramowaniem systemu RCP/KD. Maksymalnie można podłączyć do 14-tu urządzeń na jednej magistrali RS485.

Jednak komunikacja w trybie online z bazą danych, nie zawsze jest możliwa. Dlatego w przypadku braku aktywnego połączenia z bazą danych, kontroler może działać w trybie offline, zapisując zdarzenia do nieulotnego buforu. Maksymalna pojemność to kilkadziesiąt tysięcy rejestracji. Po wyczerpaniu pamięci, najstarsze rejestracje są nadpisywane nowymi zdarzeniami.

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891