Każdy przejście posiada swoją najważniejszą część- mózg, bez którego nie może funkcjonować. Nie inaczej jest z systemem Rejestracji Czasu Pracy, Kontroli Dostępu czy Zleceń. W nich taką funkcję pełni Kontroler Mega 103. Za jego pomocą możemy sterować wieloma urządzeniami takimi jak: blokada w drzwiach, bramka obrotowa niska, wysoka lub uchylna, sygnalizator akustyczno-optyczny. Można podłączyć do niego czytnik kart (Unique, Mifare, HID) lub czytnik kodów kreskowych. Każda karta posiada swój unikany numer, dzięki któremu Kontroler Mega 103 weryfikuje uprawnienia, a wszystkie zdarzenia zapisuje w swojej pamięci.

Kontroler umożliwia obsługę elementów dodatkowych (takich jak: czujnik domknięcia drzwi, przycisk wyjścia ewakuacyjnego, przycisk otwarcia drzwi) poprzez odczyt stanów tych elementów i reakcję na nie.

Aby system działał sprawnie Kontroler Mega 103 powinien być podłączony do magistrali RS485 za pomocą odpowiedniego konwertera (Konwerter RS485/LAN lub Konwerter RS485/USB) i komunikować się z odpowiednim oprogramowaniem systemu RCP/KD. Maksymalnie można podłączyć do 14-tu urządzeń na jednej magistrali RS485.

Jednak nie zawsze jest to możliwe. W przypadku braku aktywnego połączenia z bazą danych, kontroler może działać w trybie offline, zapisując zdarzenia do nieulotnego buforu. Maksymalna pojemność to 36 tysięcy. Po wyczerpaniu pamięci, najstarsze rejestracje są nadpisywane nowymi zdarzeniami. W kontrolerze Mega 103 można zapisać do 3 tysięcy kart dowolnego z wyżej wymienionych standardów.

POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891
Polityka prywatności

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl