SMART KADRY

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻEĆ BĘDZIE DO PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE W PORĘ PODDADZĄ SIĘ CYFROWEJ TRANSFORMACJI, PODNOSZĄC SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ, OGRANICZAJĄC PRZESTOJE I AUTOMATYZUJĄC PROCESY OKOŁOPRODUKCYJNE.

Jedną z takich płaszczyzn jest planowanie, ewidencja i rozliczanie czasu pracy oraz tak zwany twardy HR.

Aplikacje na telefon stanowią nieodzowną część życia nas wszystkich. Nie inaczej jest, jeżeli chodzi o nowoczesne systemy rejestracji czasu pracy. O aplikacji MobileInfo Polsystem można powiedzieć, że jest to kieszonkowy czytnik RCP oraz komunikator dla działu HR, pracownika i jego przełożonego w jednym.

Sercem systemu RCP Polsystem jest aplikacja służąca do obsługi harmonogramów i systemów czasu pracy – od prostych, działających w małych firmach do bardzo skomplikowanych: wielozmianowych, w trybie pracy ciągłej, funkcjonujących w organizacjach zatrudniających nawet kilka tysięcy osób.

System RCP wspomaga pracodawcę w kwestiach rozliczania czasu pracy, weryfikacji zgodności planu pracy i rozliczeń pod kątem przepisów KP oraz jest integrowany z programem kadrowo-płacowym w celu automatyzacji procesów wymiany danych ewidencyjnych i rozliczeniowych.

Aplikacja na smartfony MobileInfo stanowi istotne uzupełnienie systemu, umożliwiając aktywne uczestnictwo pracowników w procesie obiegu informacji.

Dzięki niej znacznie upraszczamy i przyspieszamy kontakt pracownik-kierownik, na przykład w kwestiach zlecania i odbioru nadgodzin czy wyjaśniania niezgodności rozliczeń, oraz na linii pracownik-dział HR, odciążając ten ostatni poprzez digitalizację dokumentów urlopowych czy eliminując nieproduktywne pytania o ilość dostępnego urlopu. Pracownicy mają także dostęp do informacji o terminach badań i szkoleń, przepracowanym czasie, własnych grafików i wielu innych.

System RCP Polsystem w połączeniu z MobileInfo nie jest narzędziem stricte dyscyplinującym pracowników – usprawnienia komunikacyjne generują oszczędności czasu zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika, tym samym bezpośrednio przekładają się na korzyści finansowe dla pracodawcy, większe zadowolenie z punktu widzenia pracownika oraz na ład organizacyjny. Jeśli pracodawcy zależy na rejestracji pracy zdalnej lub pracy w terenie, to komputer osobisty, smartfon lub tablet z wymienionymi aplikacjami dadzą taką możliwość, wręcz z podaniem lokalizacji rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracownika.

Czy Twoja firma nadąża za globalną cyfryzacją przedsiębiorstw?

Samoobsługa przez portal pracowniczy i aplikację mobilną oraz uproszczenie wielu procesów staje się faktem.

Oryginalna treść artykułu tutaj.

POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891
Polityka prywatności

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl