Artykuł Polsystem w tygodniku Newsweek – „NOWOCZESNE SYSTEMY RCP”!

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy z redakcją tygodnika Newsweek w sekcji tematycznej dotyczącej „Innowacji w przedsiębiorstwie”. Artykuł Polsystem – „Nowoczesne Systemy RCP”, który pojawił się na łamach wydania Newsweek 29/2020 – został poświęcony, krótkiemu rysowi historycznemu, ewolucji systemów Rejestracji Czasu Pracy. Pełna treść artykułu.

1100 zł – tyle w przeliczeniu na jedną zatrudnioną osobę może zaoszczędzić przeciętne przedsiębiorstwo, które korzysta z wydajnego systemu RCP.

Odkąd na naszym rynku pojawiły się pierwsze elektroniczne systemy ewidencji czasu pracy, rozwiązania te bardzo mocno ewoluowały. Miały one głównie wyeliminować papierowe listy obecności oraz wspomóc w rozliczaniu czasu pracy. Następnie dodano funkcje planowania czasu pracy i prostego raportowania. Jednak to wszystko – mimo uproszczenia tworzenia listy płac – nadal było za mało w stosunku do oczekiwań stawianych przez rynek.

JAKOŚĆ DANYCH I AUTOMATYZACJA

Dalszy rozwój dotyczył głównie jakości i zakresu przetwarzanych danych oraz automatyzacji procesów, jak na przykład walidacja planu pracy i rozliczeń pod kątem Kodeksu pracy, oraz wymiany danych z systemami zewnętrznymi: HRM, klasy ERP oraz narzędziami BI. Programy RCP zaczęły zbierać szersze dane poprzez tak zwane rozliczenia stre?fowe (na przykład pomiar czasu w danym obszarze produkcyjnym), aby docelowo rozliczać czas z podziałem na wykonywane czynności czy zlecenia.

MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Obecnie funkcjonalności wymienione wcześniej to niejako standard – nie tylko dla dużych firm i korporacji międzynarodowych, ale też dla sektora MŚP. Według szacunków przeciętna firma traci rocznie ponad 1000 zł na osobę w wyniku braku wydajnego systemu RCP. Jeśli doliczylibyśmy trudno mierzalne koszty organizacyjne, wartość ta byłaby dużo wyższa. Współczesne rozwiązania RCP kładą duży nacisk na szybką wymianę informacji poprzez aplikacje mobilne, funkcje elektronicznego obiegu wniosków urlopowych (e-WU) i delegacji , ale także ewidencji pracy zdalnej, co nie jest bez znaczenia w czasie epidemii COVID-19. Pracownik nie musi angażować działu HR pytaniami o wymiar dostępnego urlopu – wszystko może sprawdzić poprzez aplikację w telefonie lub portal pracowniczy RCP, a powiadomienia o akceptacji wniosku o urlop otrzyma e-mailem lub SMS-em. Podniesienie bezpieczeństwa jest realizowane między innymi poprzez automatyczny wydruk listy obecności (AWLO) lub mobilną listę ewakuacyjną (MLE).

PRZYSZŁOŚĆ

Współczesne systemy RCP pełnią ważną funkcję w organizacjach, usprawniając szereg procesów. Wydawałoby się, że już niewiele można wymyślić na tej płaszczyźnie, tymczasem rzeczywistość ciągle nas zaskakuje. Najnowszą ciekawostką powiązaną z systemami RCP jest możliwość integracji z terminalami do automatycznego pomiaru temperatury ciała. Kolejnym etapem rozwoju będzie popularyzacja systemów, które nie wymagają obsługi od strony użytkownika albo będzie ona minimalna. Wyobraźmy sobie, że wchodząc do pracy, nie musimy używać kart, a nasz telefon wita nas w pracy i podsyła listę ważnych spraw, proponując możliwe rozwiązania. Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji jest to możliwe, a wręcz już testowane.

Oryginalna treść artykułu tutaj.

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891