Rozwiązania Polsystem są aktualne z nowelizacją ustawy o pracy zdalnej

Z Polsystem jesteś gotowy na zmiany

Przed nami ważna nowelizacja Kodeksu pracy. W życie wchodzą nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, urlopów oraz badania trzeźwości. Oprogramowanie Polsystem jest gotowe na zmiany! Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Model pracy zdalnej (PZ) stał się powszechny na rynku pracy. Od pewnego czasu zapowiadano aktualizację polskich przepisów w tym aspekcie. Zaczną one obowiązywać 7 kwietnia tego roku.

Obok unormowania PZ najbliższa reforma Kodeksu pracy obejmie również inne obszary. Oznacza to konieczność rewizji zasad obowiązujących w zakładach pracy. Oferta Polsystem stanowi skuteczne rozwiązanie dla pracodawców do ewidencji czasu pracy, kontroli dostępu oraz obsługi wniosków pracowniczych zgodnie z nowymi przepisami.

Nowe zasady pracy zdalnej

Tryb zdalny oznacza pełnienie obowiązków służbowych poza miejscem pracy. Pracownik uzgadnia z pracodawcą adres wykonywania pracy zdalnej. Może nim być miejsce zamieszkania. Kodeks pracy dopuszcza pracę zdalną w wymiarze pełnym lub częściowym (hybrydowym).

Przejście w system pracy zdalnej jest możliwe od początku lub w trakcie zatrudnienia. Moduł „Wnioski pracowników” w aplikacji WebInfo Polsystem pozwala zarządzać wnioskami o zmianę trybu pracy na zdalny. Po zalogowaniu na swoje konto pracownik zaznacza zakres dat pracy zdalnej. Przełożony może zaakceptować lub odrzucić wniosek za pomocą WebInfo. System pozwala na wprowadzenie limitu pracy zdalnej dla pracownika.

Kwietniowa nowelizacja upoważnia pracodawców do weryfikacji pracy na odległość. Program RCP Polsystem umożliwia ewidencję pracy zdalnej. Rozpoczęcie i zakończenie pracy jest rejestrowane na imiennym koncie pracownika w serwisie WebInfo lub jego wersji mobilnej (MobileInfo). W tym drugim przypadku zapis uwzględni lokalizację. Użytkownicy WebInfo mogą szybko sprawdzić łączny czas pracy zdalnej w miesiącu. Wystarczy przejść do sekcji „Podsumowanie miesiąca”.

Obsługa wniosków urlopowych jest łatwiejsza z Polsystem

Reforma wydłuży urlop rodzicielski matek oraz ustanowi 9-tygodniowy urlop rodzicielski dla ojców. Wprowadzi też do Kodeksu pracy pojęcie „urlopu opiekuńczego”. Pozwoli on zatrudnionym poświęcić do 5 dni rocznie opiece nad dzieckiem lub innym wymagającym tego członkiem rodziny. Inna nowość w przepisach to zwolnienie z powodu zdarzeń losowych (2 dni na rok), wywołanych tzw. „siłą wyższą”.

W obsłudze wniosków urlopowych, nieobecności i innych zgłoszeń pracowniczych świetnie sprawdza się aplikacja WebInfo. Aktualizacje wdrażane na bieżąco przez Polsystem przystosowują ją do zmieniającego się prawa.

Badanie trzeźwości pracowników

Umożliwienie kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy jest ostatnim elementem nowelizacji Kodeksu pracy, który od kwietnia zmieni rzeczywistość polskich pracodawców. Ustawa upoważnia ich do przeprowadzania badań trzeźwości w celu ochrony życia i zdrowia pracujących, a także mienia. Kontrola dostępu (KD) jest systemem bezpieczeństwa opracowanym przez Polsystem, który umożliwia identyfikację wszystkich osób przebywających na terenie obiektu. Szeroki zakres integracji z oprogramowaniem zewnętrznym pozwala wykorzystać KD przy badaniu trzeźwości pracowników.

Zbliżające się zmiany regulują istotne zagadnienia w Kodeksie pracy, które dotychczas nie były określone precyzyjnie. W Polsystem zawsze jesteśmy gotowi na postęp! Dzięki temu wyposażamy Klientów w rozwiązania zgodne ze specyfiką polskiego rynku pracy i zmianami w prawie.

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891