CMC (Central Management Control – Escape Route)

Pozwala na monitorowanie pojedynczych jak i grup drzwi w czasie rzeczywistym.

Real Time, Dostosowywalny, Kontrola i Monitorowanie, Połączenie Sieciowe, Kontrola, Monitorowanie

W Czasie Rzeczywistym: Urządzenie umożliwia monitorowanie i kontrolę w czasie rzeczywistym pojedynczych drzwi, grup drzwi oraz przestrzeni w budynku.

Dostosowywalny System Panelowy: Użytkownicy mogą skonfigurować system panelowy dostosowany do swoich konkretnych wymagań. Ta elastyczność pozwala na dostosowanie systemu do unikalnych potrzeb różnych obiektów.

Kontrola i Monitorowanie: System umożliwia centralną kontrolę i monitorowanie drzwi ewakuacyjnych. Może to być szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie pomieszczenie kontrolne jest stałoobsadzone, co pozwala na szybką reakcję na zagrożenia bezpieczeństwa lub sytuacje awaryjne.

Aktywacja Indywidualnych Drzwi: Użytkownicy mogą aktywować indywidualne drzwi i sekcje według potrzeb, co zapewnia precyzyjną kontrolę nad punktami dostępu w całym budynku. Jednocześnie pomaga kierować osoby ewakuujące się na bezpieczne wyjścia i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi.

Grupy Drzwi i Sekcje: Użytkownicy mogą definiować grupy drzwi lub sekcji, co ułatwia zarządzanie i kontrolę, grupując drzwi na podstawie ich położenia lub przeznaczenia.

Ochrona Przycisku Awaryjnego: System umożliwia blokadę lub opóźnienie otwarcia drzwi po naciśnięciu przycisku awaryjnego na miejscu.

Połączenie Sieciowe: CMC może być podłączone poprzez sieć LON (Local Operating Network) lub sieć LAN (Local Area Network), umożliwiając komunikację i wymianę danych między systemem kontrolnym a zarządzanymi urządzeniami.

Funkcje SCMC20:
Aktywacja centralna przypisanych drzwi ewakuacyjnych za pomocą zintegrowanego przycisku awaryjnego
Wyświetlanie statusu przypisanych drzwi ewakuacyjnych
Wyświetlacz alarmu
Funkcje SCMC30:
Aktywowanie trybu „zablokowanej aktywacji” zgodnie z normą EN 13637, aby dezaktywować lokalny przycisk awaryjny drzwi ewakuacyjnych
Przełącznik klucza
Podświetlany przycisk jako wyświetlacz statusu „Zablokowane/aktywne”
Funkcje SCMC40:
Aktywacja drzwi ewakuacyjnych po naciśnięciu przycisku awaryjnego na drzwiach ewakuacyjnych może być opóźniona maksymalnie o 15 sekund (opóźnienie T1 zgodnie z normą EN 13637). Dopóki T1 jest aktywne, można aktywować dodatkowe opóźnienie T2 do 180 sekund razem z rozszerzeniem panelowym SCMC40.
Przełącznik klucza
Podświetlany przycisk jako wyświetlacz statusu „Zablokowane/aktywne”
Funkcje SCMC80:
Centralne zamykanie i otwieranie indywidualnych drzwi ewakuacyjnych
Wyświetlanie statusu drzwi (zamknięte, stale otwarte, otwarte na krótki czas, otwarte na długi czas)
Wyświetlanie alarmu w przypadku aktywacji alarmu na miejscu
Wyświetlanie, jeśli drzwi ewakuacyjne są zablokowane za pomocą SCMC20
Pole etykiet na kartę identyfikacyjną.

Poszczególne elementy:

SCMC20

 • Zasilanie 24V DC
 • IP30
 • Temperatura od -10°C do +55°C 
 • Wilgotność do 93% bez kondensacji
 • Wymiary – 132 x 128 x 60mm

SCMC30 i SCMC40

 • Zasilanie – przez podłączenie do SCMC20
 • IP30
 • Temperatura od -10°C do +55°C 
 • Wilgotność do 93% bez kondensacji
 • Wymiary – 128 x 41 x 52mm

SCMC80

 • Zasilanie 24V DC
 • IP32
 • Temperatura od -10°C do +55°C 
 • Wilgotność do 93% bez kondensacji
 • Wymiary 31 x 63 x 17mm
Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891