Automatyczne Powiadomienia i Raporty systemowe

Funkcjonalność APiR (Automatyczne Powiadomienia i Raporty) jest narzędziem automatyzującym pracę z systemem RCP/KD na wielu płaszczyznach.

Funkcjonalność APiR (Automatyczne Powiadomienia i Raporty) jest narzędziem automatyzującym pracę z systemem RCP/KD na wielu płaszczyznach. Powiadomienia, w zależności od konfiguracji mogą być wysyłane za pośrednictwem serwisu e-mail lub SMS.

Przykłady zastosowań:

  • Osoby odpowiedzialne za infrastrukturę i bezpieczeństwo mogą otrzymywać za jej pośrednictwem powiadomienia dot. stanu infrastruktury np. braku komunikacji z kontrolerami, siłowego otwarcia drzwi, wciśniętych przycisków PWA (przycisków wyjścia awaryjnego), niedomkniętych drzwi i innych alarmów systemowych.
  • Kierownicy/brygadziści mogą otrzymywać powiadomienia dot. złożonych przez im podległych pracowników wniosków pracowniczych, dot. przykładowo przepustek, wniosków urlopowych, spóźnień, nadgodzin do zatwierdzenia, ważności szkoleń i badań ich pracowników itp.
  • Pracownicy mogą otrzymywać powiadomienia dot. złożonych przez nich wniosków, limitów absencji, braku odbić na czytniku, o wygasających badaniach i szkoleniach, niezgodnościach dot. rozliczeń itp.
  • System może wysyłać automatycznie e-maile z predefiniowanymi raportami RCP do zdefiniowanych grup użytkowników – kierowników i innej kadry zarządzającej, w tym do osób, które nie maja dostępu do systemu RCP.

Poniżej prezentujemy przykładowe zrzuty ekranowe aplikacji konfiguracyjnej:

APiR – Konfiguracja raportów i powiadomień.

APiR – Konfiguracja wysyłki powiadomień do wniosków urlopowych.

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891