Zadaniem aplikacji jest podniesienie bezpieczeństwa osób oraz mienia. Aplikacja przyczyni się do tego poprzez pomoc ochronie w utrzymaniu porządku na terenie zakładu, czy także wyeliminowanie defektów systemu RCP/KD/KS/AWLO. Elementami, do której powinna nastąpić poprawa to: uszczelnienie działanie KD(poprzez prowadzenie ewidencji kluczy), pilnowanie aby na terenie zakładu nie pojawili się ludzie, których nie ma w systemie, dotyczy to zarówno gości jak i pracowników, którzy zapomnieli kart. Przymuszenie pracowników do podejmowania wybiórczej kontroli osobistej, zmotywowanie ich do aktywnego trybu pracy, losowych obchodów obiektu. Kontrolowania pojazdów opuszczających zakład. Reagowania na zdarzenia systemowe PCOD, przekroczony czas przepustki. Uszczelnienie ewidencjonowanie przepływu osób.

POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891
Polityka prywatności

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl