Z Polsystem będziesz gotowy na zmiany w obszarze „work-life balance”

Polsystem ułatwi Twojej firmie przystosowanie do zmieniających się przepisów

Początek miesiąca przyniósł nowelizację Kodeksu pracy w zakresie m.in. pracy zdalnej. Opisaliśmy ją szczegółowo w poprzednim artykule. Już 26 kwietnia zaczną obowiązywać przepisy wynikające z unijnej dyrektywy rodzicielskiej oraz dyrektywy o przejrzystych warunkach zatrudnienia. Ustawa nałoży na pracodawców nowe obowiązki w ewidencji czasu pracy, a także poszerzy uprawnienia pracowników. Adaptację Twojej organizacji do zmienionych przepisów ułatwi Polsystem.

Działy kadrowe i księgowe przechodzą obecnie intensywny okres. Aktualizacja Kodeksu pracy przewidziana na 26.04 stanowi drugą w tym miesiącu. Jej charakter nawiązuje do ustawy z początku kwietnia oraz uelastycznia zasady zatrudnienia.

Celem zmian legislacyjnych w obszarze „work-life balance” jest dostosowanie prawa do potrzeb pracowników, wynikających m.in. z upowszechnienia się pracy zdalnej. Charakter zmian ma podnieść równowagę społeczną między życiem zawodowym a prywatnym. Rozwiązania Polsystem do rejestracji czasu pracy (RCP) oraz kontroli dostępu (KD) są zgodne z nowymi przepisami.

Nowe zasady urlopu rodzicielskiego i przerw w pracy

Dotychczas ojcowie mogli zrzec się części swego urlopu rodzicielskiego na rzecz matki. Od 26 kwietnia 2023 roku przestanie to być możliwe, urlop rodzicielski będzie przysługiwać rodzicom osobno. Reforma wydłuży go do 9 tygodni przy ciąży pojedynczej i 11 tygodni w razie ciąży mnogiej. Zatrudnieni mają prawo do pobierania za ten okres 70% wynagrodzenia. Na obecnym poziomie pozostaną urlopy macierzyński (20 tygodni po urodzeniu dziecka) oraz ojcowski, liczący 14 dni.

Zmianie ulegną regulacje przerw dla pracowników. Ich długość będzie uzależniona od dobowego czasu pracy. Osobom pracującym co najmniej 6 godzin dziennie przysługuje minimum 15-minutowa przerwa. W razie przekroczenia 9 oraz 16 godz. pracy pracownik zyskuje dodatkowe 15 minut przerwy (do 45 minut na dobę). Każda z nich będzie zaliczana do dziennego wymiaru czasu pracy.

Skutecznym rozwiązaniem do precyzyjnej ewidencji pracy jest aplikacja WebInfo. Umożliwia pracodawcy monitorowanie czasu pracy (dziennie i okresowo), bieżących działań pracownika oraz poprawne rozliczanie przerw. Posiada też moduł zdalnej obsługi wniosków pracowniczych, np. urlopowych. Służy do tego moduł „E-kierownik”. Oprogramowanie Polsystem do rejestracji i analizy czasu pracy zostało zaprojektowane dla polskiego rynku pracy. Jest stale aktualizowane w oparciu o zmiany obowiązującego prawa.

Większa przewidywalność warunków zatrudnienia dla pracownika i pracodawcy

Przewidziana na 26 kwietnia nowelizacja przyniesie nowe obowiązki dla pracodawców. Na wyróżnienie zasługują wymóg uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (do tej pory wymagane tylko przy umowach na czas nieokreślony) oraz zakaz blokowania pracownikom równoległej pracy na rzecz innego pracodawcy. Wyjątkiem od drugiego z wymienionych przypadków będzie zawarcie między stronami umowy o zakazie konkurencji. Jednoznaczne uregulowanie tych kwestii w zamiarze ustawodawcy przyniesie korzyści każdej ze stron.

Zwiększeniu transparentności warunków zatrudnienia służy inny zapis ustawy, który obliguje zatrudniającego do przekazania wskazanych informacji każdej osobie przyjmowanej do pracy. Mowa o: przerwach w pracy, regulowaniu nadgodzin w tym zakładzie pracy, procedurze rozwiązania stosunku pracy, przewidzianych szkoleń itp. Pracodawca ma obowiązek przekazania ich pracownikowi z chwilą podpisania umowy o pracę.

Profesjonalne wsparcie doświadczonego partnera

Pracodawcy otrzymali dość krótki czas na przystosowanie się do przedstawionych tu zmian. Postanowienia obu unijnych dyrektyw miały być pierwotnie wprowadzone do polskiego porządku prawnego w sierpniu 2022 r. Przyspieszenie procedury legislacyjnej na początku bieżącego roku zobowiązuje pracodawców do precyzyjnego dostosowania swoich procedur przed 26 kwietnia.

W wymagających czasach warto liczyć na sprawdzonego partnera. Niezależnie od charakteru prowadzonej działalności, każdy pracodawca może liczyć na doświadczenie i kompetencje Polsystem – producenta rozwiązań rejestrujących czas pracy o 30-letnim stażu.

Jakość naszych produktów potwierdzają otrzymane referencje i szeroki przekrój obsługiwanych branż. Ponad 140 Klientów zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy osób korzystających w tej chwili z naszego oprogramowania stanowi wyraz zaufania, a także twardą rekomendację.

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891