PWA (Escape Route Security System)

Monitoruje, kontroluje i otwiera drzwi w przypadku zagrożenia.

Prostota, Bezpieczeństwo, Kontrola, Zautomatyzowanie, Monitorowane, Modularność, Norma EN 13637

Droga ewakuacyjna – działanie standardowe

Zawsze zabezpieczone, gotowe do użycia. Odblokowuj je kluczem, PIN-em lub kontrolą dostępu na miejscu. Monitoruj status drzwi dzięki sygnalizacji ledowej i czuj się pewnie w sytuacjach awaryjnych.

Droga ewakuacyjna – działanie w razie alarmu/niebezpieczeństwa

Drzwi są zabezpieczone, ale w przypadku alarmów i zagrożeń można je błyskawicznie otworzyć za pomocą przycisku awaryjnego lub zewnętrznego systemu alarmowego (np. czujnika dymu lub centralnego systemu wykrywania pożaru). Dodatkowo, zostanie uruchomiony sygnał dźwiękowy i wizualny.

Elegancja i Modularność: System, łączy prostotę planowania i instalacji z wyjątkową elastycznością. Każdy system można dostosować indywidualnie, zachowując przy tym wspólną, efektywną infrastrukturę sprzętową.

Kontrola: Pełna kontrola nad drzwiami ewakuacyjnymi, zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w sytuacjach alarmowych, zapewnia bezpieczeństwo oraz wygodę.

Zautomatyzowanie: Natychmiastowe otwieranie drzwi ewakuacyjnych w przypadku zagrożenia. System zapewnia skuteczną reakcję na alarmy oraz dostarcza zarówno sygnalizację wizualną, jak i dźwiękową. Dodatkowo, wszystkie funkcje drzwi ewakuacyjnych są zgodne z EN 13637.

Bezpieczeństwo: Automatyczne zamykanie drzwi ewakuacyjnych po autoryzowanym dostępie. W przypadku niemożności ponownego zamknięcia, monitorowanie otwartych drzwi uruchamia alarm. Urządzenie zapewnia pełne bezpieczeństwo, monitorując wszystkie składniki systemu.

Sterowanie i Monitorowanie: Wszystkie drzwi ewakuacyjne monitorowane, można połączyć w sieć na długie odległości i sterować nimi centralnie za pomocą oprogramowania do zarządzania drzwiami oraz paneli sterowania. Możliwe jest korzystanie z różnych interfejsów, takich jak LON czy LAN, co umożliwia integrację z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem.

Różnorodność: System umożliwia realizację dodatkowych funkcji i skomplikowanych tras ewakuacyjnych. Oferuje możliwość tworzenia dwukierunkowych tras ewakuacyjnych, czy kombinacji indywidualnych drzwi.

Jedno drzwiowy system
Wielo drzwiowy system
Standardowy tryb pracy: drzwi są zamknięte i zablokowane, można je tymczasowo lub na stałe otworzyć za pomocą przełącznika klucza.
Standardowy tryb pracy: drzwi są zamknięte i zablokowane, można je tymczasowo lub na stałe otworzyć za pomocą przełącznika klucza. Każde drzwi są osobno obsługiwane.
Jeśli drzwi zostaną ponownie zamknięte po autoryzowanym dostępie, zostaną automatycznie zablokowane.
Jeśli drzwi zostaną ponownie zamknięte po autoryzowanym dostępie, zostaną automatycznie zablokowane.
Jeśli drzwi pozostają otwarte po autoryzowanym otworzeniu, zostanie uruchomiony alarm dodatkowy po 30s i główny alarm po 60s.
Jeśli drzwi pozostają otwarte po autoryzowanym otworzeniu, zostanie uruchomiony alarm dodatkowy po 30s i główny alarm po 60s.
W razie niebezpieczeństwa, drzwi zostaną zwolnione poprzez naciśnięcie przycisku lub przez wbudowany system jak detektor dymu. Dodatkowo zostanie uruchomiony alarm.
W razie niebezpieczeństwa, drzwi zostaną zwolnione poprzez naciśnięcie przycisku lub przez wbudowany system jak alarm przeciwpożarowy.
Pojedyncze drzwi są łączone w specjalnym oprogramowaniu, z monitorowaniem w czasie rzeczywistym za pomocą opcjonalnego modułu.

Dokumentacja:

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891