E-kierownik

Część aplikacji WebInfo pozwalająca kadrze kierowniczej na zarządzanie podległymi pracownikami.

Część aplikacji WebInfo pozwalająca kadrze kierowniczej na zarządzanie podległymi pracownikami. Moduł aplikacji jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej www, a standardowo ma dwie wersje językowe: polską i angielską – wersja ukraińska jest w opracowaniu.

Aplikacja to nic innego jak bardzo prosty system komunikacji z pracownikami udostępniony za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze stacjonarnym, laptopie lub w Infokiosku.

Intuicyjny układ menu może zawierać nawet kilkanaście zakładek tematycznych widocznych na poniższym zrzucie ekranowym: WebInfo – Ekierownik

Dla przejrzystości, w większości wdrożeń, pracownikom udostępnia się kilka z nich.

Moduł e-Kierownik stanowi uzupełnienie i zarazem integralną część systemu rejestracji i rozliczenia czasu pracy Polsystem.

Dzięki aplikacji możliwy jest przegląd pracowników w zakresie ich rozliczenia godzinowego, grafiku, limitów absencji, możliwe jest zatwierdzanie czasu pracy podległych pracowników ale również planowanie grafików, planowanie urlopów oraz wyjaśnianie pojawiających się niezgodności.

Aplikacja umożliwia nie tylko podgląd, ale – w połączeniu z modułem elektronicznych wniosków urlopowych – również zarządzanie pracowniczymi wnioskami urlopowymi oraz zarządzanie nadgodzinami (system wymiany informacji pracowniczych).

Dodatkowo naszym Klientom korzystającym z systemu RCP, WebInfo, e-kierownika i e-WU udostępniamy bezpłatną aplikację mobilną (MobileInfo), która w pewnym zakresie funkcjonalnym pokrywa się z funkcjami „elektronicznego kierownika”.

Podstawowe funkcjonalności modułu e-kierownik:

  • Dostęp do listy obecności pracowników (elektroniczne zarządzanie ewidencją pracowników): e-Kierownik – Lista obecności,
  • Akceptacja wniosków pracowników (delegacje, urlopy, przepustki, odbiór nadgodzin – system zarządzania nadgodzinami, wyjaśnianie spóźnień, wcześniejszych wyjść z pracy i innych niezgodności, itp.): e-Kierownik – Wnioski pracownicze do rozpatrzenia,
  • Planowanie urlopów: e-Kierownik – Plan urlopowy,
  • Informacja o limitach urlopów i dni specjalnych (np. praca zdalna), możliwość zlecania nadgodzin i śledzenie aktualności szkoleń BHP e-Kierownik – Przegląd pracowników
    Zarówno limity absencji, dni specjalnych oraz aktualne szkolenia i badania są także widoczne w programie Rejestracji Czasu Pracy, który najczęściej jest zintegrowany z programem kadrowo-płacowym,
  • Rozliczanie czasu pracy podległych pracowników: e-Kierownik – Rozliczenia pracowników,
  • Dostęp do zdefiniowanych raportów: e-Kierownik – Raporty,
  • Plan pracy pracowników wraz z informacjami o niezgodnościach z Prawem Pracy i możliwością ich korekty (system zarządzania pracownikami i ich grafikami):  e-Kierownik – Plan pracy,
  • Plan absencji: e-Kierownik – Miesięczny plan absencji.

Podsumowując – kompleksowe wdrożenie systemu RCP oraz WebInfo z modułami uzupełniającymi (e-kierownik oraz elektronicznymi wnioskami urlopowymi) uporządkuje wiele tematów na płaszczyźnie pomiędzy kierownikami, liderami, brygadzistami, pracownikami oraz Działem HR w zakresie szeroko rozumianej rejestracji i ewidencji czasu pracy oraz różnego rodzaju absencji.

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl
Dane rejestracyjne:
NIP: 894-298-81-97
Regon: 020245909
KRS: 0000248510
Numer koncesji MSWiA: L-0259/16
Polityka prywatności
POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891