Oprogramowanie webowe

Oprogramowanie aplikacji WebInfo – to informator pracowniczy (pracowniczy portal informacyjny) dostępny przez przeglądarkę internetową lub Infokiosk Pracowniczy / infomat pracowniczy.

WebInfo to nowoczesne narzędzie usprawniające działalność przedsiębiorstwa w zakresie „samoobsługi pracowniczej” (Employee Self Service – ESS):

  • ułatwia współpracę między działami (panel e-pracownik, e-kadry),
  • elektroniczny obieg wniosków pracowniczych – system powiadomień dla pracowników,
  • poprawia komunikację na linii przełożony podwładny – system komunikacji z pracownikami, system informacyjny dla pracowników,
  • minimalizuje czas nieproduktywny – oszczędności dla działu kadr, jak i oszczędności dla całego przedsiębiorstwa,
  • zmniejsza biurokrację – innowacyjny system zarzadzania wnioskami pracowniczymi i informacją pracowniczą, grafiki pracy online,
  • odciążenie działu personalnego poprzez elektroniczne zarządzanie personelem – samoobsługa pracownicza przez portal pracowniczy (elektroniczne kadry),
  • rejestracja czasu pracy online – rejestracja czasu pracy przez przeglądarkę www, na przykład w przypadku pracy zdalnej,
  • buduje przyjazny wizerunek firmy,
  • umożliwia rejestrację pracy zdalnej.

Oprogramowanie jest dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (wersja ukraińska jest w opracowaniu). Intuicyjny układ menu widoczny jest na poniższym zrzucie ekranowym:

WebInfo – ekran powitalny.

Ponadto naszym Klientom korzystającym z profesjonalnego systemu RCP, WebInfo, e-kierownika i e-WU, udostępniamy program na smartfony (MobileInfo), który w dużym zakresie pokrywa się z funkcjami WebInfo zarówno z punktu widzenia kierowników jak i pracowników.

POLSYSTEM SI Sp. z o.o., s.k.a.
ul. Ukraińska 4D
54-401 Wrocław, Woj. Dolnośląskie
tel. +48 (71) 7837890
tel. +48 (71) 7837891
Polityka prywatności

Kontakt:
Biuro obsługi klienta: bok@polsystem.pl
Oferty: rcp@polsystem.pl
Praca: rekrutacja@polsystem.pl
Karty: karty@polsystem.pl
Adres ogólny: biuro@polsystem.pl